Disclaimer

De op deze website geuite meningen zijn van de schrijfster. Dit zijn algemene opvattingen. In speciale gevallen doet de lezer er verstandig aan een dierenarts te raadplegen. De schrijfster sluit hierbij alle aansprakelijkheid uit voor eventuele fouten en omissies in tekst en beeld en voor enig verlies, schade of kosten die een derde partij direct of indirect lijdt of draagt door te vertrouwen op de website vervatte informatie.

Namens de schrijfster van ZitAf.nl        

Als steun en referentie gebruikte literatuur

  • Bailey G. : The Rescue Dog
  • Budiansky S. : The Truth About Dogs
  • Coren S. : The Intelligence of Dogs; Canine Consciousness and cababilitie
  • Caravan/Schneck : Youíre ok, your dogís ok
  • Hoefs/Fuhrmann : Erziehungsprogramma fur Hunde
  • Gaus M. : Nog beter omgaan met je hond
  • Molen R. : Elementaire kynologische kennis
  • Tennant C. : Slechte gewoontes van honden

En mijn eigen aantekeningen en vele discussies met andere mensen die ik de laatste 20 jaar verzameld heb.